Pages Navigation Menu

Gençlik Yapılanmaları Uluslararası Çalıştayı

Gençlik Yapılanmaları Uluslararası Çalıştayı

08-09 Aralık 2012 tarihleri arasında yine, yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Ankara’da gerçekleştirildi…

Kuruluşumuzu temsilen çalıştaya davet edilen Dernek Başkanımızla yaptığımız görüşme sonunda ülkemiz gençlerinin ve Gençlik STK’larının uzunca zamandır hak ettikleri bir üst yapıya kavuşmaları için oldukça ümit verici gelişmeler olduğunu öğrendik.

(Daire Başkanlarımızdan Sayın Hüseyin DEMİR açılış konuşmasını yapıyor.)

18 Ekim 2012 tarihinde ulusal düzeyde gerçekleştirilen çalıştay sona ererken harcanan emeklerin bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağını düşünerek toplantı sonuçlarının akıbetini merak etmiştik. Ancak yeni Bakanlığımız sadece yeni binasıyla, başarılı kurumsal kimlik çalışmasıyla veya vizyon sahibi personeliyle değil, kurumsal zihniyetiyle de Türk gençlerine yakışır bir Bakanlık olmuş gerçekten. Bu seferki çalışma daha profesyonelce planlanmıştı. Kuruluşlar daha erken davet edilmişler ve katılımcılarla faaliyet öncesi kişisel temaslar kurulmuştu. Faaliyet programının önceden gönderilerek kuruluşlara ön hazırlık yapma imkanı sunulmuş olması da yapılan çalışmanın verimini arttıran önemli bir unsurdu.

Çalıştay, Avrupa’dan gelen gençlik çalışanlarının ülkelerindeki yapıyı takdimleriyle başladı. Sunumlarının ardından gayet başarılı akademisyen moderatörler eşliğinde muhtemel bir üst konseye dair SWOT analizleri farklı gruplar tarafından ayrı ayrı gerçekleştirildi. Devamında da Türkiye için bir Gençlik Konseyi yapılanmasının temel değerleri neler olabilir konusuyla birlikte, misyonu ve vizyonu çalışıldı. Daha sonra stratejik hedef ve amaçları neler olmalı konusunda tartışıldı. Tabii bu çalışmalar güzel ülkemizin dört bir yanından gelen gençlik kuruluşları temsilcileriyle farklı Avrupa ülkelerinden tecrübeli gençlik çalışanlarının da katılımlarıyla altı ayrı çalışma grubunda gerçekleştirildi.

(Küçük gruplarda muhtemel Gençlik Konseyi’nin yapısı çalışırken)

Değerlendirme ve kapanış oturumunun ardından da güzel bir Ankara gezisi gerçekleştirildi.

(Dernek Başkanımız kapanış konuşması yapıyor)

Henüz imkan bulamamış okuyucularımıza küçük bir hatırlatma yapalım: Altındağ ilçemizin Hamamönü semti kültürümüze yakışır güzellikte bir kente dönüşmekte, ilk fırsatta gidip orada demli bir çay içmenizi tavsiye ederiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın katkılarıyla gerçekleştirilen iki günlük çalıştay boyunca konuya dair pek çok farklı fikir dinleme imkanımız oldu. Kimi kuruluşların temsilcileri, “bu konu biraz hazmedilerek ilerlenmeli” derken kimileri ise “daha geniş katılımlı, hatta bütün derneklerin temsiliyle yapılmalı bu çalışma” diyordu. Bir başka fikir “Bakanlığın böylesi bir çalışmayı desteklemesi çok güzel bir gelişme” derken, bir başka görüş “Bakanlık bu çalışmanın içinde olursa bu iş yürümez” şeklindeydi. Ancak arkadaşlarımıza “Türkiye’de gençlik çalışmaları sizce ne durumda?” diye sorduğumuz zaman aldığımız bütün cevaplar yaklaşık olarak “çok gerideyiz, çok…” biçimindeydi. “Peki, Gençlik Konseyi kurulsa bu bizi ne kadar ileri taşır?” sorusunu ise herkes “çok ilerleriz…” diye cevaplıyordu. Doğrusu konu hakkındaki bizim görüşümüz de çok farklı değil:

Türkiye Gençlik Konseyi, kurulabilmesi halinde ülkemizde gençlik çalışmalarının gelişmesine inanılmaz ölçüde katkı sağlayacaktır. Muhtemel faydalardan akla ilk gelenleri kısaca özetlersek:

- Gençlik STK’larının politika belirleyicilere gençliğimizin ihtiyaçlarını yansıtmaları kolaylaşacak, dolayısıyla gençlik politikalarımızın belirlenmesinde aktif rol oynamaya başlayacaklar.

-Gençlik STK’ları için kamuyla diyalog içerisinde olan güçlü ve sivil bir destek mekanizması oluşacak.

-Gençlik STK’ları kendileri için bir öz denetim ve akreditasyon yapısı oluşturmuş olabilecekler.

-Ülkemiz gençliği hem ulusal hem de uluslararası alanlarda tanınırlığa sahip bir temsil ve söz söyleme aracına sahip olacak.

-Bu sivil konsey tarafından gençlik kuruluşları, çalışanları ve liderleri için yeni eğitim ve gelişim imkanları doğabilecek.

-Gençlik kuruluşları arasında ulusalar arası gençlik ağlarıyla irtibatlı önemli bir ulusal ağ kurulmuş olacak.

-Gençlik kuruluşları için daha güçlü ve güvenli finansman destekleri sağlanabilecek.

Doğrusu bu liste uzar gider ama yazımızın sonunda düşüncelerimiz şöyle:

Türkiye Gençlik Konseyi yakın zamanda kurulmaya başlanmalı. Gençlik derneklerinden ve çalışanlarından oluşan bir kurucu topluluk Bakanlık desteğiyle çalışmalara başlamalıdır. Tabii bu konuda farklı görüşler de söz konusudur ancak bu konuda Avrupa ülkeleri ve toplumlarıyla kendimizi kıyaslamamalıyız. Orada kuruluşlar kendiliklerinden rahatlıkla bir araya gelebilirler ve böyle bir çalışma için kaynak ayırabilirler hatta kendilerini buna zorunlu da hissederler. Ancak bizim toplumsal yapımız da kurumsal yapılarımız da buna uygun değil. Böyle önemli bir çalışma için gayet olumlu yaklaşan bir Bakanlığımız var, güzel yetişmiş, iyi niyetli ve istekli bürokratlarımız var, çok sayıda gençlik kuruluşlarımız ve tecrübeli gençlik çalışanlarımız var. Ne duruyoruz, haydi helva yapalım…

Related posts:

468 ad

One Comment

  1. Bende kaşifiz.biz ekibinin içinde yer almak projelere katılmak istiyorum.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>